Garantija

24 mēnešu kvalitātes garantija

Visa informācija par preci, kas tiek iegādāta , ir norādīta katras preces aprakstā. Iegādātajām precēm ir 2 gadu ražotāja garantija, kuru termiņi ir norādīti preces aprakstā un garantijas lapā. Kad Jūs iegādājaties kādu preci, pirms mēbeļu montāžas pārliecinieties par tās atbilstību.

Preces garantijas nosacījumi:

preces montāža jāveic saskaņā ar montāžas instrukciju;
iegādātais produkts ir izmantots paredzētajam mērķim un tas ir atbilstoši uzturēts kārtībā;
garantija attiecas uz mēbelēm, kas ir bojātas transportēšanas rezultātā, kā arī uz defektiem, kas radušies izgatavotāja vainas dēļ;
Pircējs zaudē tiesības uz bezmaksas garantijas servisu šādos gadījumos:

pircējs neievēroja mēbeles montāžas instrukciju;
prece ir bojāta pircēja vainas dēļ;
mēbeles ietekmēja neparedzami apstākļi (force majeure);
Ja esat pamanījis preces defektu tās lietošanas laikā informējiet mūs zvanot uz +371 28 870 274 vai rakstot info@tikaimebeles.lv . Garantijas laikā noteiktās kvalitātes defektus mēs aizstājam vai apmainam uz sava rēķina. Mēs apņemamies novērst defektu vai veikt preces apmaiņu 15-45 darba dienu laikā, pēc pretenzijas apstiprinājuma.

Ja garantijas perioda laikā (24 mēneši) atklājāt slēptus defektus, lūdzam, tos nofotogrāfēt un nosūtīt mums uz info@tikaimebeles.lv. Preces ražotājs izskatīs un noteiks kā rezultātā ir radies bojājums un vai tas atbilst garantijas nosacījumiem. Mēs Jūs informēsim par ražotāja lēmumu.

Mēs vēlētos izcelt to, ka:

Ražotāja garantija netiek attiecināta uz preces dabisko nolietojumu
Bojātā prece tiek atgriezta vai apmainīta saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem.
Atgādinām, ka patērētājiem 24 mēnešu laikā no preces piegādes dienas ir likumā noteikta tiesības pieteikt prasījumu par līguma noteikumiem neatbilstošu preci.